על עצמי
רישום נכסים: 15
השתתף בעיסקאות: טרם
חבר NAR:
חבר לשכת המתווכים:
מכתבי המלצה
יעל סלע
יעל סלע
הנכסים שלנו