שירן לשירותך

פרטים להתקשרות

שירן מאגר נכסים בלעדיים

רח' כנפי נשרים 15, ת"ד 523 ירושלים 91004 ישראל. 

אנשי קשר: דוד לייב

טלפון: 02-6511323

פקס: 02-6514687