טופס הצטרפות סוכן

פרטים להתקשרות

שירן מאגר נכסים בלעדיים
רח' כנפי נשרים 15, ת"ד 523 ירושלים 91004 ישראל
אנשי קשר: דוד לייב
טלפון: 02-6511323
פקס: 02-6514687