שכונת מוסררה נוסדה בסוף המעה ה 19 על ידי מוסלמים, בעיקר תושבי העיר העתיקה בתקופת היציאה מן החומות. בשכונה התגוררה אוכלוסיה ערבית אמידה עד מלחמת העצמאות בה התחוללו בשכונה קרבות. עם ההגעה לשביתת הנשק בותרה השכונה על ידי הקו העירוני שחצץ בין ממלכת ירדן ממזרח ומדינת ישראל במערב. בצד שנותר בידי ישראל השכונה אוכלסה בעולים חדשים שהתגוררו בבתים המקורייים שננטשו ובשיכונים חדשים שבנתה המדינה. תושבי שכונת מוסררה היו נתונים להטדות ואיומים לאורך השנים מצד ירדן עד לשיחרורה של ירושלים במלחתמת ששת הימים בשנת 1967. לאחר איחוד העיר פרחה שכונת מוסררה והפכה לשכונה משוקמת עם נכסי נדל"ן מפוארים. כיום יש ביקוש רב לנכסים בשכונת מוסררה  למכירה ולהשכרה