חנה

כתובת:
טלפון:פנייה למשרד:הקליקו כאן
פקס:חבר לשכת המתווכים:

אליה גבאי

רישום נכסים:12השתתף בעיסקאות:11
טלפון:052-8629208פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן

חנה זילברשטיין

טלפון:058-6301065פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

יניב גבאי

טלפון:052-6141442פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן