מרדכי

כתובת:
טלפון:פנייה למשרד:הקליקו כאן
פקס:חבר לשכת המתווכים:

מיכאל עזרן

שם המשרד:המשכנות
טלפון:052-3202488פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

מנדל דינוביץ

שם המשרד:המשכנות
טלפון:052-8980111פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן

מרדכי אדרי

שם המשרד:המשכנות
טלפון:052-2338645פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים: