דוד

כתובת:
טלפון:
פקס:חבר לשכת המתווכים:כן

דוד פדר

שם המשרד:
טלפון:050-7142100
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן