ון דייק נכסים

כתובת:ירושלים
סוכנים:2רישום נכסים:15השתתף בעיסקאות:17
טלפון:050-7372710פנייה למשרד:הקליקו כאן
פקס:02-6417894חבר לשכת המתווכים:כן

איתן חובב

שם המשרד:ון דייק נכסים
טלפון:052-5254063פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

עזריה ון דייק

שם המשרד:ון דייק נכסים
רישום נכסים:13השתתף בעיסקאות:15
טלפון:050-7372710פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן