רי/מקס חזון

כתובת:עמק רפאים 54, ירושלים
סוכנים:25רישום נכסים:148השתתף בעיסקאות:59
טלפון:02-6731661פנייה למשרד:הקליקו כאן
פקס:02-6730358חבר לשכת המתווכים:כן

אורלי רז

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:9השתתף בעיסקאות:7
טלפון:050-7243735פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

אורנה אבן פרקר

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:10השתתף בעיסקאות:5
טלפון:054-6216069פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

אמונה דדון

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-8067106פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

אריאל מרסקי

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-5777509פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

בנימין זרביב

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:9השתתף בעיסקאות:5
טלפון:055-6654123פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

גולן ברק

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-6651227פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

ידידיה עקיבא

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:058-7688275פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

יהודה כהן

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:055-9456629
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

יוסף שטייגמן

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:052-5701159פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

ישעיהו סירקיס

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

ישראלה כהן קרקובר

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:052-5774853פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

לין ליפשיץ

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:15השתתף בעיסקאות:12
טלפון:050-6883988פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

נדב בן גור

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-4706446פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

נילי רגמן

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:055-3044565פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

נלי אפרתי הרטום

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:052-4764356פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

סאוסן מבראק

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-6507884פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

עזרא לוי

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:058-4110100פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

עליזה פרידלנד

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:18השתתף בעיסקאות:11
טלפון:054-6684111פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן

פנינה רוזנטל

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-6622446פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

רותלי פלאי

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:052-8373894פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

רחל גליק

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:10השתתף בעיסקאות:10
טלפון:052-4789193פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

שחר דכנגר

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-5234443פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

שירה פרץ

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-3699988פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

שירה שני

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-6272172פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

שלומי אלמליח

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-7771524פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים: