רי/מקס חזון

כתובת:עמק רפאים 54, ירושלים
סוכנים:23רישום נכסים:103השתתף בעיסקאות:45
טלפון:02-6731661פנייה למשרד:הקליקו כאן
פקס:02-6730358חבר לשכת המתווכים:כן

אורלי דיין

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-5411456פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

אורנה אבן פרקר

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:8השתתף בעיסקאות:5
טלפון:054-6216069פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

אמונה דדון

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-8067106פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

אמיר שמש

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:058-4006333פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

אריאל מרסקי

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-5777509פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

בנימין זרביב

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:055-6654123פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

גדי ליסק

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-2127748פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

דורון סעדון

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-3381354פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

ישראלה כהן קרקובר

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:10השתתף בעיסקאות:4
טלפון:052-5774853פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

מאיר מרגלית

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-2098433פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

מיכה פול

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:052-5116340פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

מלכי קראסו

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:053-5487161פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

מנחם לינדר

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-3377792פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

נילי ברגמן

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:055-3044565פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

נלי אפרתי הרטום

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:052-4764356פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

סאוסן מבראק

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:054-6507884פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

עזרא לוי

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:058-4110100פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

עליזה פרידלנד

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:19השתתף בעיסקאות:5
טלפון:054-6684111פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן

פנינה רוזנטל

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:4השתתף בעיסקאות:4
טלפון:050-6622446פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

רחל גליק

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:7השתתף בעיסקאות:8
טלפון:052-4789193פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

רפאל אדר

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-2618058פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

שירה שני

שם המשרד:רי/מקס חזון
רישום נכסים:10השתתף בעיסקאות:6
טלפון:054-6272172פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

שלומי אלמליח

שם המשרד:רי/מקס חזון
טלפון:050-7771524פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים: