Jerusalem Immobilier

כתובת:ירושלים
סוכנים:3רישום נכסים:24השתתף בעיסקאות:8
טלפון:02-6786595פנייה למשרד:הקליקו כאן
פקס:153-26786595חבר לשכת המתווכים:כן

דבורה הוזט

שם המשרד:Jerusalem Immobilier
רישום נכסים:24השתתף בעיסקאות:8
טלפון:054-5531248פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן

לאה עמרם

שם המשרד:Jerusalem Immobilier
טלפון:054-4970562פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

סופי אבנון

שם המשרד:Jerusalem Immobilier
טלפון:052-6422423
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים: