אנגלו-סכסון ירושלים

כתובת:משה הס 3, ירושלים
סוכנים:20רישום נכסים:110השתתף בעיסקאות:29
טלפון:02-6251161פנייה למשרד:הקליקו כאן
פקס:02-6259207חבר לשכת המתווכים:כן

אהרון בס

טלפון:054-6437092פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:

אילנה לדרר

טלפון:054-5728526פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:כן

אמה בונין

טלפון:052-3705423פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:

אמירה כהן

טלפון:050-7263412פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:

אניטה ויצמן

טלפון:054-5821210פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

בני לובל

טלפון:054-4310080פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

בתיה כנעני ברם

טלפון:050-7910000פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

גלילה אייזנר

טלפון:054-4310085פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:

טובי ורדי דמתי

טלפון:050-6586666
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

יואל זלצמן

רישום נכסים:6השתתף בעיסקאות:4
טלפון:052-2861382פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

יעקב סימקוביץ

טלפון:052-3805115פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:

ליאורה להיס

טלפון:054-4310015פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

מיכל ושרית

טלפון:052-8633668פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

מרגלית כוהנה

טלפון:058-6272678
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

משה בבני

טלפון:054-4310083פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

נאוה קורנבלוט הורוביץ

טלפון:052-4810205פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:חבר לשכת המתווכים:

סיגלית מיכל רומנו

רישום נכסים:10השתתף בעיסקאות:4
טלפון:054-4920426פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:

ענת דוד

טלפון:050-6877663פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:

קורל וטובי

רישום נכסים:15השתתף בעיסקאות:5
טלפון:052-3768698פנייה למשרד:הקליקו כאן
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן

שרית א

טלפון:052-8137757
חבר NAR:כןחבר לשכת המתווכים:כן